Radio Play BG - Правила за ползване

Вашият достъп до и използването на Радиоплей/Radioplay се подчинява на изложените тук Условия за ползване и всички приложими закони и регулации. Осъществявайки достъп до и използвайки Радиоплей/Radioplay , вие приемате тези Условия за ползване без ограничения и безусловно и признавате, че всякакви други споразумения между вас и RadioPlay, касаещи тази материя, се заменят от Условията. Ако вие не сте съгласни и не приемате тези Условия за ползване без ограничения и безусловно, моля напуснете Радиоплей/Radioplay .

Собственост над Съдържанието

Сайтът и цялото му съдържание, включително, но не ограничаващо се до, целия текст и всички изображения (“Съдържание”) са със защитени авторски права и са собственост на RadioPlay или други организации. Всички права са запазени, освен ако изрично не е упоменато друго. Всяко Съдържание, което е търговска марка, графичен знак, карта или марка на услуга е също регистрирана или нерегистрирана търговска марка на RadioPlay или други организации. Използването на каквото и да е Съдържание, освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на собственика на Съдържанието, е изрично забранено. RadioPlay настоятелно ще отстоява своите права върху интелектуална собственост с цялата строгост на закона, включително и чрез съдебно преследване.

Използване на Радиоплей/Radioplay

RadioPlay ви оправомощава да използвате Радиоплей/Radioplay , както следва:
- Имате право да записвате на запаметяващ носител Съдържание, но само за нетърговски, лични цели и при условие, че запазвате всички надписи върху Съдържанието, свързани с авторски и други права на собственост;
- Нямате право да използвате изображения на хора или места без изричното писмено разрешение на RadioPlay;
- Нямате право да разпространявате, променяте (редактирате), копирате (освен по начина, упоменат по-горе), предавате, излагате, възпроизвеждате, репродуцирате, публикувате, давате под наем, създавате вторични материали на базата на, прехвърляте, продавате или по какъвто и да е друг начин използвате Съдържанието без изричното писмено разрешение от RadioPlay;
- Забранено е използването на Радиоплей/Radioplay за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона – RadioPlay напълно ще съдейства на всеки правоналагащ орган или съд при поискване или изискване към RadioPlay да разкрие идентичността на всеки, който изпраща или предава такава информация или материали;
- Забранено е използването на Радиоплей/Radioplay с цел реклама или всяка друга форма на привличане на клиенти.

Политика относно „бисквитките“

Сайтa използва „бисквитки“ за да събира данни за потребителя, които да ни помогнат да разберем как посетителите взаимодействат с него. Ако забраниш бисквитките в твоя браузър даденият уеб сайт или определени негови функционалности е възможно да не работят. С натискането на бутона „Продължи“, със затварянето на банера/ съобщението, или с продължаването използването на уеб Радиоплей/Radioplay ти се съгласяваш с настоящата политика.

Дискретност на личната информация

Каквато и да е лична информация (име, адрес, телефонен номер или e-mail адрес), която изпращате на Радиоплей/Radioplay чрез електронна поща или по друг начин ще бъде използвана от RadioPlay в съответствие с приетата от Радиоплей/Radioplay Политика за защита на личната информация. Всяка друго съобщение или материал, който изпратите на Радиоплей/Radioplay , като въпроси, коментари, предложения и други подобни, ще се смятат за неконфиденциални и без право на собственост.
Използваме рекламни фирми-трети страни за показването на реклами, когато посещавате уеб Радиоплей/Radioplay ни. Възможно е тези фирми да използват информация (която не включва Вашето име, адрес, имейл адрес или телефонен номер) относно посещенията Ви на този и други уебсайтове с цел да показват реклами за стоки и услуги, които може да представляват интерес за Вас.

Без гаранции

Цялото съдържание подлежи на периодични промени и се представя такова, каквото е, без никакво гаранция за какъвто и да е вид, точно изразена или подразбираща се, включваща, но не ограничена до, косвени гаранции за пригодност за определена цел, за правата или тяхната ненарушимост. Имайте предвид, че някои законодателства могат да не разрешават изключването на косвени гаранции, така че някои от изложените по-горе ограничения може да не се отнасят до вас. Без да ограничава гореизложеното RadioPlay не гарантира, нито поема отговорност, че начинът, по който вие може да използвате каквото и да е Съдържание, няма да наруши правата на трети страни, нито че Съдържанието е правилно, пълно или актуално. Допълнително, във връзка с каквито и да са дискусии, чат сесии, изпращане на съобщения, предаване на дигитална информация от какъвто и да е вид, списъци със съобщения и други подобни, RadioPlay не поема никаква отговорност, породена от материал с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или какъвто и да е материал, който установява или окуражава поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона; когато материалът се намира на такова място в Радиоплей/Radioplay .

Ограничения на отговорността

Използването на Радиоплей/Radioplay е изцяло на Ваш риск. Нито RadioPlay, нито негови филиали, клонове, служители или управители, нито негови агенти или други страни, участващи в създаването, производството или доставката на този сайт, са отговорни за каквито и да са преки, косвени, наказателни, случайни, специални, прдизвикани или други щети, причинени от или по какъвто и да е друг начин свързани с използването на този сайт или съдържание, независимо дали основанието е договор, правонарушение, гаранция или друга правна фигура, дори ако е имало предупреждение такива вреди да възникнат. Имайте предвид, че някои законодателства могат да не разрешават изключването на определени щети, така че някои от изложените по-горе ограничения може да не се отнасят до Вас.

Връзки към уебсайтове на трети страни

Сайтът може да съдържа връзки към сайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от RadioPlay. Тези връзки са предоставени само за ваше удобство. RadioPlay няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове. Без да ограничава гореизложеното, RadioPlay специално ограничава отговорността си, ако тези сайтове: нарушават правата на интелектуална собственост на трети страни;
- Са неправилни, непълни или подвеждащи;
- не отговарят на условията за комерсиалност или пригодност за определена цел;
- не осигуряват необходимата сигурност;
- съдържат вируси или други деструктивни характеристики от този тип; или
- са опозоряващи или оклеветяващи.
Освен това връзката към такива сайтове не предполага, че RadioPlay одобрява съдържанието или продуктите и услугите, които се предлагат на тях. Ако осъществите връзка с такива сайтове или с този Сайт, вие правите това изцяло на свой собствен риск и без разрешението на RadioPlay.

Промяна на Условията

RadioPlay може по всяко време, без предизвестие, да промени тези Условия за ползване чрез актуализиране на този документ. Ваше е задължението да посещавате периодично тази страница с цел да се запознаете с актуализираните Условия за ползване, тъй като те са обвързващи за вас.

Закони и юрисдикция

Тези Условия за ползване и вашето използване на Радиоплей/Radioplay са подчинени на законите на Република България. Относно всички неуредени с тези Условия въпроси, приложение намират разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, породени от, свързани или отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

Copyright 2020 RADIOPLAY/Медия Корп България ЕООД - Всички права запазени.